دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس

دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس

دانشگاه دولتی انفورماتیک بلاروس در پانزدهم مارس 1946 تاسیس گردیددر کشور بلاروس این دانشگاه برترین دانشگاه انفورماتیک و مخابرات میباشد که در حال حاضر بیش از 13000 هزار دانشجو از جمله دانشجویان خارجی در 10 دانشکده و 38 دپارتمان این دانشگاه به صورت روزانه، شبانه و آموزش از راه دور تحصیل می کنند. بسیاری از استاد ها و همکاران علمی این دانشگاه برای تدریس ( ارائه ی LECTURE )، به دانشگاه های برتر کانادا، امریکا، آلمان، پرتغال، اسپانیا، چین، لهستان و کشورهای دیگر دعوت میگردند

دانشکده های دانشگاه دولتی انفورماتیک و رادیوالکترونیک بلاروس:

۱- دانشکده ی طراحی رایانه ای
گروه آموزشی ابزارهای رادیوالکترونیکی
گروه آموزشی الکترونیکی رایانه ای
گروه آموزشی فنون الکترونیک و فناوری
گروه آموزشی گرافیک مهندسی
گروه آموزشی شیمی
گروه آموزشی روانشناسی مهندسی و ارگونومیک
گروه آموزشی اکولوژی
گروه آموزشی زبان های خارجه شماره ی ۱
۲- دانشکده ی فناوری های اطلاعاتی و کنترل
گروه آموزشی سیستم های کنترل
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار
گروه آموزشی روش های رایانه ای و برنامه نویسی
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی هوشمند
گروه آموزشی اصول تئوری الکتروتکنیک
گروه آموزشی دروس علوم انسانی
۳- دانشکده ی رادیوتکنیک و الکترونیک
گروه آموزشی دستگاه های رادیوتکنیکی
گروه آموزشی سیستم های رادیوتکنیک
گروه آموزشی میکرو و نانوالکترونیک
گروه آموزشی آنتن ها و دستگاه های بافرکانس خیلی بالا
گروه آموزشی الکترونیک
۴- دانشکده ی سیستم های رایانه ای و شبکه ها
گروه آموزشی انفورماتیک
گروه آموزشی ماشین های الکترونیکی رایانه ای
گروه آموزشی نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی
گروه آموزشی ریاضیات عالی
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی فلسفه
۵- دانشکده ی مخابرات
گروه آموزشی مترولوژی و استاندارد سازی
گروه آموزشی شبکه ها و دستگاه های مخابرات
گروه آموزشی سیستم های مخابرات
گروه آموزشی حفاظت از اطلاعات
گروه آموزشی تربیت بدنی
گروه آموزشی بین دانشگاهی شکوفایی ورزشی
۶- دانشکده ی مهندسی اقتصادی
گروه آموزشی مدیریت
گروه آموزشی اقتصاد
گروه آموزشی انفورماتیک اقتصادی
گروه آموزشی زبان های خارجه ی ۲
۷- دانشکده ی آموزش غیرحضوری
دانشجویان در طول تحصیل در این دانشکده، در دپارتمان های زیر تحصیل می کنند:
گروه آموزشی آنتن ها و دستگاه های بافرکانس خیلی بالا
گروه آموزشی زبان های روسی و بلاروسی
گروه آموزشی ریاضیات عالی
گروه آموزشی روش های محاسباتی و برنامه نویسی
گروه آموزشی دروس علوم اجتماعی
گروه آموزشی حفاظت از اطلاعات
گروه آموزشی گرافیک مهندسی
گروه آموزشی روانشناسی مهندسی و ارگونومیک
گروه آموزشی زبان های خارجه ی ۱
گروه آموزشی زبان های خارجه ۲
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی هوشمند
گروه آموزشی انفورماتیک
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار
گروه آموزشی مدیریت
گروه آموزشی مترولوژی و استانداردسازی
گروه آموزشی میکرو و نانوالکترونیک
گروه آموزشی نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی
گروه آموزشی سیستم های رادیوتکنیک
گروه آموزشی دستگاه های رادیوتکنیک
گروه آموزشی ابزارهای رادیوالکترونیک
گروه آموزشی شبکه ها و دستگاه های مخابرات
گروه آموزشی سیستم های مخابرات
گروه آموزشی سیستم های کنترل
گروه آموزشی اساس تئوری الکتروتکنیک
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی فلسفه
گروه آموزشی شیمی
گروه آموزشی اکولوژی
گروه آموزشی اقتصاد
گروه آموزشی انفورماتیک اقتصادی
گروه آموزشی الکترونیک
گروه آموزشی فنون الکترونیکی و فناوری
گروه آموزشی ماشین های محاسباتی الکترونیکی
گروه آموزشی ابزارهای محاسباتی الکترونیکی
۸- دانشکده ی آموزش پیوسته و راه دور
دانشجویان در طول تحصیل در این دانشکده در دپارتمان های زیر تحصیل می کنند:
گروه آموزشی زبان های روسی و بلاروسی
گروه آموزشی ریاضیات عالی
گروه آموزشی روش های محاسباتی و برنامه نویسی
گروه آموزشی دروس علوم اجتماعی
گروه آموزشی حفاظت از اطلاعات
گروه آموزشی گرافیک مهندسی
گروه آموزشی روانشناسی مهندسی و ارگونومیک
گروه آموزشی زبان های خارجه ی ۱
گروه آموزشی زبان های خارجه ۲
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی هوشمند
گروه آموزشی انفورماتیک
گروه آموزشی فناوری های اطلاعاتی سیستم های خودکار
گروه آموزشی مدیریت
گروه آموزشی مترولوژی و استانداردسازی
گروه آموزشی نرم افزارهای فناوری های اطلاعاتی
گروه آموزشی ابزارهای رادیوالکترونیک
گروه آموزشی شبکه ها و دستگاه های مخابرات
گروه آموزشی سیستم های مخابرات
گروه آموزشی سیستم های کنترل
گروه آموزشی اساس تئوری الکتروتکنیک
گروه آموزشی فیزیک
گروه آموزشی فلسفه
گروه آموزشی شیمی
گروه آموزشی اکولوژی
گروه آموزشی اقتصاد
گروه آموزشی انفورماتیک اقتصادی
گروه آموزشی الکترونیک
۹- دانشکده ی آماده سازی پیش دانشگاهی و گرایش های حرفه ای
۱۰-دانشکده ی جنگ

 

 

 

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0