بورسیه های کارشناسی ارشد Doors Open University Federal Uralروسیه برای رشته های فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر

بورسیه های کارشناسی ارشد Doors Open University Federal Uralروسیه برای رشته های فیزیک، ریاضی و علوم کامپیوتر

Doors Open University Federal Ural با همکاری وزارت آموزش و علوم روسیه
موضوع/رشته بورسیه:
فیزیک
ریاضی
علوم کامپیوتر
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
خلاصه بورسیه:
هدف از این بورسیه، دانشجویان بین المللی غیرروسی هستند که به ادامه تحصیل در کشور روسیه و با تمرکز بر رشته های علوم پایه تمایل
دارند.
شرایط و مدارك لازم:
1 .مدرک کارشناسی در رشته های مرتبط با
2 .مهارت زبان انگلیسی یا روسی عالی
3 .رزومه، مدارک تحصیلی و ریزنمرات، توصیه نامه تحصیلی، نامه انگیزشی
کشور مورد پذیرش:
همه کشورهای غیراروپایی
ارزش بورسیه:
۱۰۰ درصد تخفیف شهریه + بورسیه دولتی
مدت زمان پوشش بورسیه:
بسته به نظر کمیته گزینش
مهلت اقدام:
(۲۰۱۷ دسامبر ۳۰) ۹۶ دی ۹ شنبه
گروه اتیه آفرینان ایرانیان
بزرگترین گروه مهاجرت و اعزام دانشجو به خارج از کشور
با مجوز رسمی از وزارت علوم
شماره تماس 02122226777

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0