مهاجرت از طریق تولد فرزند در اوکراین

مهاجرت از طریق تولد فرزند در اوکراین

در این بخش به شرح توضیحاتی در زمینه مهاجرت از طریق تولد فرزند در اوکراین می پردازیم .

 

 

مهاجرت از طریق تولد فرزند در اوکراین

 • اگر پدر و مادر نوزادی اوکراینی باشند ، نوزاد تابعیت کشور اوکراین را دریافت می کند .
 • اگر یکی از والدین نوزاد ( پدر یا مادر ) نوزادی اوکراینی باشند ، نوزاد تابعیت کشور اوکراین را دریافت می کند .
 • نوزاد متولد شده از افرادی که مقیم کشور اوکراین هستند اگر تابعیت کشور دیگری را نداشته باشند تابعیت اوکراین را دریافت نمایند .
 • نوزادی که از پدر و مادر خارجی در کشور اوکراین متولد شده باشد اگر نتواند هنگام تولد تابعیت پدر و مادر خود را دریافت نماید تابعیت کشور اوکراین به او داده می شود .
 • اگر پدر و مادر نوزادی یا یکی از والدین نوزاد پناهنده کشور اوکراین باشند و نوزاد نتواند تابعیت والدین خود را دریافت نماید شهروندی و تابعیت اوکراین به نوزاد داده می شود .
 • اگر نوزادی از پدر و مادری متولد شود که یکی از آن ها مقیم قانونی کشور اوکراین و یکی از آن ها خارجی باشد اگر نوزاد نتواند تابعیت پدر و مادر خود را دریافت کند ، شهروند اوکراین را دریافت می کند .
 • اگر نوزادی در کشور اوکراین متولد شود و پدر و مادر او نامشخص باشند نوزاد تابعیت کشور اوکراین را دریافت خواهد کرد .
 • فردی که تابعیت کشور اوکراین را از طریق تولد دریافت نماید ، از تاریخ تولد خود شهروند کشور اوکراین به حساب می آید .

 

دریافت تابعیت کشور اوکراین از طریق فرزند خواندگی

 • اگر کودکی که پدر و مادر نداشته باشد و خارجی یا بدون تابعیت باشد ، در صورتی که توسط یک زوج اوکراینی به فرزند خواندگی گرفته شود تابعیت کشور اوکراین را دریافت خواهد کرد .

 

دریافت تابعیت کشور اوکراین از طریق قیمومت

 • اگر اتباع اوکراینی یا اشخاصی که یکی از آن ها تابعیت اوکراین را دارد و شخص دیگری بدون تابعیت یا خارجی باشد ، یک کودک ( کودکی که پدر و مادر نداشته و صغیر باشد ) خارجی یا بدون تابعیت را به قیمومت بگیرند کودک از تاریخی که در سند قیمومت است شهروند کشور اوکراین محسوب خوهد شد .
 • اگر صغیری که خارجی یا بدون تابعیت است توسط اشخاصی که یکی از آن ها اوکراینی است و یکی دیگر خارجی مقیم اوکراین باشد در صورتی که صغیر تابعیت فرد خارجی را دریافت نکرده باشد از تاریخ سند قیمومت شهروند کشور اوکراین به حساب می آید .
 • صغیری که در یتیم خانه یا موسسه ای در اوکراین مقیم باشد ( در صورتی که خارجی یا بدون تابعیت باشد ) ، در صورتی که پدر و مادرش مرده باشند یا توانایی حمایت از نوزاد را نداشته باشند و یا نامشخص باشند و مرده اعلام شوند صغیر تابعیت کشور اوکراین را دریافت خواهد کرد .

 

لازم به ذکر است که در حال حاضر تابعیت مضاعف در کشور اوکراین وجود ندارد . بنابراین افرادی که تابعیت اوکراین را دریافت می کنند تا 2 سال زمان دارند که تابعیت قبلی خود را نفی نمایند .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت

یکی از روش های متداول برای مهاجرت به کشور اوکراین ، مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت می باشد .

برای ثبت شرکت در اوکراین مدیر عامل شرکت در اوکراین باید شهروند کشور اوکراین باشد و یا اقامت دائم اوکراین را دریافت کرده باشد . شرکت می تواند از یک تا پنج نفر سهامدار داشته باشد . سهام کل شرکت 100 سهم است . برای ثبت شرکت در کشور اوکراین حداقل 10000دلار هزینه لازم است . البته متقاضی می تواند نصف این مبلغ را در هنگام افتتاح حساب شرکت واریز نماید و بقیه این مبلغ را به مدت حداکثر تا یک سال پس از ثبت شرکت واریز نماید . پس از واریز این مبلغ به حساب شرکت ، می توان از این مبلغ در جهت رسیدن به اهداف شرکت استفاده کرد .

لازم به ذکر است که سرمایه گذاران خارجی می توانند اجازه اقامت کشور اوکراین را دریافت نمایند .

در کشور اوکراین چند نوع شرکت وجود دارد که در ادامه بررسی می شوند .

 

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت شرکت با مسئولیت محدود ( ایجاد TOV اوکراینی )

شرکت هایی با مسئولیت های محدود در اوکراین می توانند حداکثر تا 10 سهامدار داشته باشند . شرکت هایی با مسئولیت محدود دارای کسب و کار های کوچک می باشند . انتقال سهام شرکت TOV که با تقسیم سرمایه این شرکت ایجاد شده است فقط با رضایت تمام اعضای شرکت قابل انتقال می باشد . مدیر کل این شرکت ها در جلسه ای که در کشور اوکراین توسط همه اعضای شرکت تشکیل می شود انتخاب خواهد شد . برای ثبت شرکت های TOV حداقل 100حقوق در هنگام ثبت شرکت لازم است . متقاضی می تواند نیمی از سرمایه را در لحظه ثبت شرکت پرداخت کند و باقی مبلغ را تا حداکثر یک سال پس از ثبت شرکت پرداخت نماید .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت شرکت با مسئولیت محدود تضامنی

یک نوع شرکت با مسئولیت محدود اضافی نیز وجود دارد که در این نوع شرکت ها ، موسسان شرکت باید حداقل 100حقوق به میزان حداقل ایجاد نمایند و در صورت ایجاد مشل در شرکت و ضرر و زیان شرکت ، موسسان شرکت باید از دارایی های شخصی خود ضرر ها را جبران نمایند .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت - شرکت سهامی خاص (PrAT ) یا شرکت سهامی عام ( PuAT )

شرکت سهامی خاص (PrAT ) یا شرکت سهامی عام ( PuAT ) ، این شرکت ها برای ایجاد کسب و کار های متوسط و بزرگ تاسیس می شوند . برای ثبت این نوع شرکت ها حداقل باید 1250 حقوق در هنگام ثبت شرکت وجود داشته باشد . شرکت های سهامی عام   ( PuAT )می توانند اوراق بهادار خریداری نمایند و سهام خود را به صورت آزادانه ارائه دهند ، اما شرکت سهامی خاص (PrAT ) به صورت آزادانه این اختیار را ندارند که سهام خود را به صورت عمومی به مردم انتقال دهند .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی همه اعضاء شرکت در سود و زیان و بدهی شرکت مسئول هستند .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ثبت شرکت شرکت غیر سهامی

شرکت های غیر سهامی در اوکراین می توانند با حداقل دو نفر تاسیس می شوند که یک نفر به عنوان شریک تضامنی دارای تعهد نامحدود برای بدهی های شرکت می باشد و یک نفر به عنوان شریک سرمایه رسان می باشد . وظیفه هر کدام از شرکای شرکت به اندازه ای که در شرکت سهام دارند می باشد .

مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج

مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج

روش های زیادی برای مهاجرت به کشور اوکراین وجود دارد یکی از این روش ها مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج می باشد . برای مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج شما باید با یک فرد که اوکراینی است و تابعیت این کشور را دارد ازدواج نمایید . پس از گذشت 2 سال از ازدواج شما با همسر اوکراینی خود ، می توانید برای دریافت شهروندی کشور اوکراین اقدام نمایید .

 

 

 

با دریافت شهروندی کشور اوکراین از طریق ازدواج شما می توانید مانند تمام شهروندان کشور اوکراین از خدمات و مزایای این کشور استفاده نمایید .

ازدواج زوجین معمولاً در فاتر معدنی ثبت می شود اما اگر شما به دلیل خاصی و موجهی درخواست نمایید ازدواج در مکان دیگری ثبت شود این امکان جود دارد . البته ازدواج به وسیله وکیل و یا نماینده صحیح نمی باشد و هر دو طرف باید در هنگام ثبت ازدواج حضور داشته باشند .

بعد از این که شما باید فرد اوکراینی ازدواج نمودید ، یک گواهی ازدواج به زبان اوکراینی که استاندارد هم هست دریافت می کنید . گواهی ازدواج شما به وسیله وزارت اوکراین نیز تایید شده است .

معمولاً برای ثبت ازدواج در کشور اوکراین 1 ماه زمان لازم است .

 

مهاجرت به اوکراین از طریق ازدواج مدارک لازم جهت ثبت ازدواج در اوکراین

مدارک لازم جهت ثبت ازدواج در کشور اوکراین به شرح زیر می باشد .

 • گذرنامه با حداقل اعتبار 6 ماه
 • ترجمه گذرنامه به زبان اوکراینی که توسط دفترخانه اسناد رسمی تایید شده باشد .
 • گواهی تولد همراه با احراز هویت
 • ترجمه گواهی تولد و احراز هویت زبان اوکراینی که توسط دفترخانه اسناد رسمی کشور اوکراین گواهی شود .
 • گواهی مبنی بر عدم منع ازدواج شما و مجرد بودن شما
 • ترجمه گواهی مبنی بر عدم منع ازدواج شما و مجرد بودن شما به زبان اوکراینی و تایید شده توسط دفترخانه اسناد رسمی کشور اوکراین .

 

جهت کسب اطلاعات کامل تر به سایت آتیه آفرینان ایرانیان مراجعه نمایید .

آشنایی با سفارت اوکراین

آشنایی با سفارت اوکراین

در این بخش به معرفی و آشنایی با سفارت اوکراین در ایران می پردازیم . کشور اوکراین در کشور ایران سفارت دارد . شما می توانید با مراجعه به سفارت اوکراین در ایران برای دریافت ویزای کشور اوکراین و کارهایی از این قبیل که مرتبط با سفارت اوکراین است اقدام نمایید . سفارت اوکراین وظیفه دارد که به امور افرادی که می خواهند به هر دلیلی در کشور اوکراین اقامت داشته باشند و همچنین امور افرادی که اوکراینی هستند اما در کشور ایران اقامت دارند رسیدگی نماید .

 

 

 

آشنایی با سفارت اوکراین آدرس سفارت اوکراین

آدرس ، شماره تلفن ، فکس ، آدرس ایمیل و آدرس سایت سفارت اوکراین در کشور ایران به شرح زیر می باشد .

آدرس سفارت کشور اوکراین در کشور ایران : تهران ، خیابان باهنر ، کوچه قادری ، پلاک 10

021

آدرس ایمیل سفارت کشور اوکراین در ایران :    این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

آدرس سایت سفارت کشور اوکراین در ایران :  https://iran.mfa.gov.ua

تلفن سفارت کشور اوکراین در  ایران : 22722658- 021

فکس سفارت کشور اوکراین در ایران : 22397292 -021

ساعات کاری سفارت کشور اوکراین در ایران : روز یکشنبه ، روز دوشنبه ، روز سه شنبه و روز چهارشنبه از ساعت 9 تا 13 و ساعت 14 تا 18

ساعت کاری سفارت کشور اوکراین در ایران در روز پنجشنبه از ساعت 9 تا  13 است .

از ساعت 13 تا 14 وقت ناهار سفارت اوکراین می باشد .

 

روز دوشنبه ، روز سه شنبه ، روز چهارشنبه  پذیرش کنسولی اتباع ایرانی و خارجی در سفارت اوکراین انجام خواهد شد .

زمان تحویل دادن مدارک در سفارت اوکراین از ساعت 9 تا 13 است .

 زمان تحویل گرفتن مدارک در سفارت اوکراین از ساعت 16 تا 17 می باشد .

 

صدور ویزای کشور اوکراین معمولا 5 تا 10 روز زمان لازم دارد .  پس بهتر است دو یا سه هفته قبل از تاریخ سفر خود برای دریافت ویزای کشور اوکراین اقدام نمایید .

 

جهت آشنایی بیشتر با سفارت اوکراین به سایت آتیه آفرینان ایرانیان مراجعه نمایید .

 

معرفی آتیه آفرینان ایرانیان

گروه آتیه آفرینان ایرانیان با بیش از 14 سال تجربه دارای هفت مجوز از وزارت علوم تحقیقات و فناوری و دارای مجوز رسمی از وزارت کار ،تعاون و رفاه اجتماعی میباشد این موسسه دارای دفاتر همکاردر کانادا، اتریش، مجارستان، جمهوری چک، سوئیس، سوئد، اسلواکی، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا، استرالیا، قبرس، آلمان، دانمارک و نروژ میباشد و دارای نمایندگی بیش از یکصد دانشگاه و دفاتر کاریابی در خارج از کشور هست

ثبت نام و ارزیابی رایگان

آدرس مابلوار میرداماد مابین خیابان حصاری و شنگرف ساختمان 138 طبقه 5 واحد 22، 25، 26، 27
شماره تماس:22226777-10خط
فکس:22275151