آشنایی با نظام آموزش و پرورش روسیه

آشنایی با نظام آموزش و پرورش روسیه

دوره های کارشناسی شامل حداقل 4 سال تحصیل ,

دوره های کارشناسی ارشد شامل 2 سال و

مقطع دکتری شامل حداقل 3 سال تحصیل ارائه میشوند.

دوره های فوق دکتری طول مشخصی ندارد و میتواند 5 الی 15 سال به طول انجامد.

دوره های پزشکی در روسیه:

- طول دوره پزشکی 6 سال

- طول دوره دندانپزشکی 6 سال

- طول دوره داروسازی 5 سال

- طول دوره پرستاری 4 سال

دوره های زیر مجموعه پزشکی در روسیه :

- طول دوره انترنی 1 سال

- طول دوره رزیدنتی بالینی 2 تا 5 سال

- طول دوره دکترا 3 سال

- طول دوره تخصص دندانپزشکی 2 سال

برای کسب اطلاعات بیشتر با گروه آتیه آفرینان تماس حاصل فرمایید. 22226777-021

ارسال نظر به عنوان مهمان

پیوست ها

Location

اشتراک
0